Teatr moim oknem na świat

Stowarzyszenie realizuje projekt  „Teatr moim oknem na świat”, współfinansowany  przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia.

W ramach zadania „Teatr moim oknem na świat”-15 uczestników i 5 przedstawicieli rodzin rodziców/opiekunów prawnych uczestników  Warsztatu Terapii Zajęciowej,  ul. Kościuszki 38 ze Skarżyska –Kamiennej:

  • weźmie udział w przedstawieniu teatralnym oraz w warsztatach teatralnych w kieleckim Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś”,
  • wykona mobilny teatr kukiełkowy,
  • zaprezentuje 3 spektakle teatralne: w czasie podsumowania 25-letniego dorobku instytucji, podczas spotkania integracyjnego z zaprzyjaźnionymi ośrodkami z terenu województwa, a także  uczniom w szkole podstawowej  i  przedszkolu oraz  uczestnikom klubu seniora, na terenie powiatu skarżyskiego.

Udział w warsztatach teatralnych i możliwość zaprezentowania spektakli mobilnego teatru, przygotowanego samodzielnie od podstaw, począwszy od scenariusza, a skończywszy na scenografii i lalkach, dedykowanego odbiorcom w różnym wieku z terenu województwa świętokrzyskiego, będzie doskonałą okazją wykorzystania potencjału, umiejętności technicznych i plastycznych oraz kunsztu artystycznego uczestników. Także możliwością oderwania się od trudnej rzeczywistości dnia codziennego, co z pewnością wpłynie na szeroko rozumianą integrację ze środowiskiem osób sprawnych, aktywizację i sprawi uczestnikom ogromną satysfakcję. Spektakle mobilnego teatru, stworzą szansę uczestnikom wyjścia poza środowisko ON, wpłyną na zwiększenie poczucia ich wartości  i przynależności do środowiska lokalnego, wyzwolą dodatkową energię, tak potrzebna w codziennym zmaganiu się  z niepełnosprawnością.

Termin realizacji zadania: od 15.05.2019  do  31.12.2019 r.