Projekty

Mobilni „kościuszkowcy”

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, realizuje projekt w ramach obszaru D „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III”, pod nazwą:  Mobilni „kościuszkowcy”- zakup autobusu dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, Kościuszki 38 w Skarżysku – Kamiennej, dofinansowany z funduszy PFRON.

Czas realizacji 09.08.2022r. – 30.12.2022 r.

Celem projektu jest:

Zapewnienie, środka transportu 30-tu (13K/17M), dorosłym osobom z niepełnosprawnościami, z Powiatu skarżyskiego, uczestnikom Warsztatu Terapii Zajęciowej, przy Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, poprzez zakup autobusu, dostosowanego do ich przewozu (z możliwością równoczesnego przewozu 3 uczestników na wózkach), na zajęcia terapeutyczne oraz inne wyjazdowe przedsięwzięcia z zakresu wielokierunkowej rehabilitacji.

Dofinansowanie projektu z PFRON:

300.000,00 zł.

Projekty

Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, realizuje projekt w ramach obszaru F „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III”, pod nazwą: „Modernizacja przeciwdziałająca degradacji infrastruktury istniejącego Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, ul. Kościuszki 38 w Skarżysku- Kamiennej,  poprzez wymianę instalacji grzewczej” , dofinansowany z funduszy PRFON.

Czas realizacji 08.08.2022r. – 30.12.2022 r.

Celem projektu jest:

Wymiana ogrzewania elektrycznego na grzewczą instalację gazową, w pomieszczeniach Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, ul. Kościuszki 38 w Skarżysku – Kamiennej, w których prowadzona jest rehabilitacja społeczna i zawodowa dla uczestników WTZ oraz ON, biorących udział w Zajęciach klubowych, dzięki czemu zapewniony będzie, odpowiedni komfort cieplny wszystkich, przebywających w pomieszczeniach ludzi. Nowe ogrzewanie będzie ekonomiczną alternatywą dla bardzo drogiego i mało wydajnego, ogrzewania elektrycznego.

Dofinansowanie projektu z PFRON:

47.920,64 zł.

Projekty

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych  realizuje projekt grantowy „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.                                                                                          

Okres wsparcia: od 01-09-2020 do: 27-11-2020

Projekt przyczyni się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON, jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19.

Uzyskane w ramach grantu środki można przeznaczyć na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania, zgodnie z faktycznymi potrzebami.