Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych to kontynuacja  filii Fundacji „Z Pomocą Rodzinie”, która utworzyła w Skarżysku-Kamiennej Przedszkole dla Dzieci Niepełnosprawnych, jako pierwszej części dzisiejszego Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych.

Swoją działalność  Stowarzyszenie  prowadzi poprzez Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego.

Nadrzędny cel, który nam przyświeca – to uczynić życie osób niepełnosprawnych godnym i mniej trudnym.

Uczymy zaradności życiowej, prowadzimy terapię zajęciową, rehabilitujemy, pomagamy w przywracaniu sprawności po urazach i chorobach wspieramy poradnictwem prawnym.

 Wszyscy członkowie naszego Stowarzyszenia – rodzice osób niepełnosprawnych, przedstawiciele rodzin, przyjaciele i znajomi, przedsiębiorcy i lekarze  świadczą pracę na rzecz Stowarzyszenia nie pobierając żadnego wynagrodzenia.