Warsztat

Warsztat Terapii Zajęciowej rozpoczął swą działalność 26 września 1994 roku i był siódmą tego typu placówką w województwie świętokrzyskim. zgodnie z intencją założycieli stał się dopełnieniem istniejącego już Ośrodka Szkolnego dla Dzieci Niepełnosprawnych, który obejmował opieką i edukacją dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Po ukończeniu edukacji szkolnej młodzież mogła kontynuować terapię w WTZ. Podstawowym założeniem i zadaniem warsztatu jest terapia zajęciowa, społeczna i zawodowa oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Warsztat prowadzi terapię  dla 30 osób, szczególnie z dysfunkcją ruchu z całego powiatu skarżyskiego. Zajęcia odbywają się w sześciu pracowniach: artystycznej, robótek ręcznych, plastycznej, komputerowej, majsterkowania i techniki  oraz gospodarstwa domowego i zaradności osobistej. Poza zajęciami w pracowniach podopieczni WTZ odbywają ćwiczenia w sali kinezyterapii. Stowarzyszenie zatrudnia w warsztacie młodych, dynamicznych, mających wysokie kwalifikacje zawodowe instruktorów terapii zajęciowej oraz fizjoterapeutę. Podopieczni placówki mają również zapewnioną  stałą opiekę pielęgniarską.

Po więcej informacji na temat bieżącej działalności warsztatu zapraszamy na naszą stronę na Facebooku : www.facebook.com/wtz.skarzyskokamienna